BIOLOGIA- DZIEDZINY NAUKI


MIKROBIOLOGIA- Nauka o organizmach mikroskopijnych


BOTANIKA- Nauka o roślinach


ZOOLOGIA- Nauka o zwierzetach


EKOLOGIA- Nauka o zależnościach między oranizmami i ich środowiskiem


AUTEKOLOGIA- Nauka zalezności między organizmami jednego gatunku a środowiskiem


SYNEKOLOGIA Nauka badająca zależności między organizmami różnych gatunków a środowiskiem


GENETYKA- Nauka o dziedziczeniu


ANTROPOLOGIA- nauka o pochodzeniu człowieka


MYKOLOGIA- Nauka o grzybach


SŁOWNICZEK


A
AUTOTROFY - to organizmy, które same sobie wytwarzaja pokarm w procesie FOTOSYNTEZY!


ANATOMIA - to nauka o budowie wewnętrznej roślin i zwierząt. Podstawową metodą jest sekcjonowanie czyli rozbieranie na części.


AMEBA- należy do rodziny Pełzaków. Jest pierwotniakiem o jednym jądrze komórkowym. Żyje w wodach. Często pasożytuje w organizmie człowiekalub innych ssaków.Porusza sie za pomocą nibynóżek.


APARATY SZPARKOWE - W skórce dolnej u wszystkich roslin z wyjatkiem pływających zawsze wystepuja aparaty szparkowe przez które zachodzi transpiracja i wymiana gazowa. Aparat szparkowy składa się z dwóch komórek zawierających chloroplasty. Między nimi jest szparka, która jest połączona z przestworami miękiszu gąbczastego.


ANEMIA - inaczej niedokrwistość to stan chorobowy wywołany niedoborem hemoglobiny lub erytocytów.


BBAKTERIE to mikroskopijne jednokomórkowe organizmy - występujące we wszystkich środowiskach


BŁONA KOMÓRKOWA pełni funkcję obronną oraz przepuszcza substancje do wnętrza komórki oraz na zewnątrz


BIOWSKAŹNIK- to organizm wskazujący na czystość danego środowiska.


CCHLOROPLASTY to rodzaj plastychów, które zawierają zielony barwnik chlorofil bioracy udział w procesie fotosyntezy.


CYTOPLAZMA -Jest to galaretowata substancja wypełniająca wnętrze komórki


DEFFERMENTACJA- to oddychanie beztlenowe w wyniku czego powstaje energia.


FOTOSYNTEZA- to proces wytwarzania pokarmu z wody, soli mineralnych i dwutenków węgla przy udziale energii świetlnej i chlorofilu.


GHIJ
JĄDRO- kieruje czynnościami komórki oraz bierze udział w jej rozmnażaniu.


JAJOŻYWORODNOŚĆ- to rozwój zarodka wewnątrz jaja, które nie zostało wydalone z organizmu matki lecz nie ma z nią bezpośredniego kontaktu.


KKOMÓRKA to najmniejsza cząstka strukturalna i funkcjonalna, każdego żywego organizmu.


LMMITOCHONDRIA- to tzw. "magazyny energi". To w nich zachodzi oddychanie komórkowe


NOODDYCHANIE KOMÓRKOWE- jest to spalanie substancji organicznych( pokarmu) w celu uzyskania energii potrzebnej do życia


OWODNIOWCE- to zwierzęta, które wytwarzają trzy błony płodowe do ochrony zarodka ( gady, ptaki ssakki) w odróżnieniu od bezowodniowców (ryby, płazy)


OKRZEMKI- żyją w wodach lub w wilgotnej glebie. Ich ściana komórkowa wysycona jest krzemionką, oprócz chlorofilu posiadają barwniki maskujące : brązowe lub żółte.


PPODSTAWOWE FUNKCJE ŻYCIOWE: * odżywiać się * oddychać * rozmnażać się


RSSYNBIOZA to współżycie dwóch organizmów oparte na obustronnej korzyści


ŚŚCIANA KOMÓRKOWA- pełni funkcję obronna oraz nadaje kształt komórce.


TTKANKA- to zespół komórek o podobne budowie pełniących tę samą funkcję w organizmie.


UWWAKUOLA inaczej wodniczka ( wakuola to nazwa stosowana tylko to roślinnej wodniczki) Odpowiada ona za gromadzenie soku komórkowego, składników pokarmowych oraz substancjii zbędnych.


ZGALERIA


CHLORELLA


PIERWOTEK I CHLORELLA


AMEBA


APARATY SZPARKOWE


AMEBA


KOMÓRKA ROŚLINNA


KOMÓRKA BAKTERII


KOMÓRKA ZWIERZĘCA


KOMÓRKA ROŚLINNA


KOMÓRKA GRZYBOWA


OKRZEMEEK